Blog

Coneix el marc normatiu sobre accessibilitat universal

Malgrat que hi ha una normativa espanyola que obliga des de l’any 2017 a que tots els productes, entorns, béns i serveis siguin accessibles, aquesta no s’està complint.  

Coneixes el marc normatiu actual sobre l’accessibilitat universal? 

Accedeix a la normativa espanyola sobre Accessibilitat 

 

 

 

Blanca CegarraConeix el marc normatiu sobre accessibilitat universal

Related Posts