Blog

Soledat forçosa de les persones amb discapacitat

L’Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) apunta que les persones amb discapacitat experimenten amb frequència situacions d’aillament i soledat no desitjada.

D’acord amb l’enquesta EDAD 2008 (INE), 607.300 persones amb discapacitat resideixen en hogars unipersonals, això suposa el 16% del total de las persones amb discapacitat. El 74% de las persones amb discapacitat que viuen soles són dones.

Per la seva banda, segons l’estudi “La Soledat a Espanya” de Díez Nicolás, J., i Moreno Páez, M., (2015), basat en una enquesta, més d’un 20% de les persones amb discapacitat viu sola i un 38% d’aquestes persones ho fa de forma obligada.

Els principals factors que expliquen aquesta situació de soledat forçosa són diversos:

  • La manca d’accessibilitat: segons el recent estudi la Fundació Mútua de Propietaris, al voltant de 100.000 persones amb mobilitat reduïda no surt mai de casa per la falta d’accessibilitat de l’immoble en el qual resideixen.
  • La situació d’activitat: s’observa que les persones amb discapacitat que compten amb una ocupació o alguna activitat formativa troben més espais de comunicació i relació amb altres persones que aquelles que no compten amb una activitat.
  • L’entorn en el qual resideixen: d’acord amb l’informe sobre persones amb discapacitat en el medi rural, les persones que resideixen en zones rurals experimenten en major mesura situacions d’aïllament i soledat, especialment en el cas de les dones.
  • Fragilitat de les xarxes de suport: l’informe Olivenza 2018 assenyala que el 21,5% de les persones amb discapacitat té relacions d’amistat precàries, és a dir, compta amb poques oportunitats per fer o mantenir amics. Aquest percentatge és del 12,7% en les persones sense discapacitat.

Com afrontar la soledat?

Es pot actuar sobre aquests factors aplicant mesures d’accessibilitat d’acord amb la legislació vigent; oferint oportunitats per a l’ocupació i la formació, la vida independent i la inclusió comunitària.

Per a més informació i recursos:

https://www.observatoriodeladiscapacidad.info/soledad-forzosa-de-las-personas-con-discapacidad/

https://www.geriatricarea.com/2020/01/07/el-cermi-reclama-medidas-para-paliar-la-soledad-que-sufren-muchas-personas-con-discapacidad/

https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-salud/tercera-edad/habitos-vida-saludable/evitar-soledad.html

http://madridsalud.es/prevencion-de-la-soledad-no-deseada/

dowhileSoledat forçosa de les persones amb discapacitat

Related Posts